Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

Specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, diabetolog. Profesor zwyczajny, kieruje Oddziałem Diabetologii Katedry i Klinki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest Kierownikiem Studiów Doktoranckich UM w Lublinie. Rozprawy doktorska i habilitacyjna dotyczyły aspektów genetycznych nadciśnienia tętniczego. Obecne zainteresowania naukowe obejmują tzw. choroby wieloczynnikowe – nadciśnienie tętnicze, otyłość, zaburzenia lipidowe i cukrzycę, szczególnie insulinoterapię w cukrzycy typu […]

Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik

Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, Prof. UJ jest praktykującym lekarzem, nauczycielem medycyny, naukowcem oraz działaczem społecznym. Zaangażowany jest w prace na rzecz medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Pracuje w Katedrze Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum i Praktyce Grupowej Lekarzy Rodzinnych w Krakowie na Kazimierzu. Od roku 2013 -2022 był […]

Prof. dr hab. Maria Kózka

Maria Kózka jest magistrem pielęgniarstwa, profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego. Zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Pełniła i pełni  różne funkcje, w  tym:  była członkiem Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego (2002-2009), Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa (2002-2012), Konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa (2012-2022), […]

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i diagnostyki laboratoryjnej. Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. W działalności dydaktycznej i naukowej zajmował / zajmuje się terapeutycznym monitorowaniem leków, diagnostyką chorób metabolicznych, głównie cukrzycy i dyslipidemii oraz zagadnieniami organizacji diagnostyki laboratoryjnej, w tym klasyfikacją i kodowaniem badań laboratoryjnych […]

Prof. dr hab. n med. Tomasz Zdrojewski

Lekarz, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy GUMed w Gdańsku, oraz konsultant w NIZP PZH-PIB w Warszawie. Międzynarodowy ekspert w dziedzinie monitorowania, prewencji i modelowania chorób niezakaźnych, w szczególności chorób serca i naczyń. Były p-cy Komitetu Zdrowia Publicznego PAN w latach 2011-2020. Członek komitetów naukowych Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dorobek to ponad 310 publikacji analizujących m.in. sytuację […]

Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Specjalista w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych, profesor i kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, kierownik Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia CMKP, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP, do 2021 r. związany z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Członek wielu towarzystw naukowych, sekretarz […]

Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach

Prof. Maciej Banach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w MNiSW w latach 2010-2012, w latach 2014-2021 był dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jest Kierownikiem Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii UM w Łodzi i Kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz adiunktem w Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease, […]

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Dyrektor CMKP, Kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP, Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii. Studia na Wydziale Lekarskim AM w Warszawie. 1978 – 1996 i 1998 – 2005 Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii (wcześniej I Klinika Chorób Wewnętrznych). 2005- 2006 Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Zakład […]