80

30 stycznia 2024

Należy podnieść wagę medycyny laboratoryjnej w ochronie zdrowia

30 stycznia br. odbyła się konferencja naukowa pt. „Jakość w medycynie laboratoryjnej”, oraz panel z udziałem uczestniczących w niej ekspertów „Rekomendacje dotyczące organizacji systemu nadzoru nad laboratoriami medycznymi oparte na tezach przedstawionych przez wykładowców”, organizowana przez Związek Pracodawcy Medycyny Prywatnej oraz portal Medycynaprywatna.pl.

🎤 Prof. Bogdan Solnica, członek Rady Koalicja na rzecz Medycyny Laboratoryjnej wygłosił na konferencji wykład, pt. „Jakość i kompetencje w POCT” podkreślając w nim, że jakość badań wykonywanych w miejscu opieki nad pacjentem (#POCT) oraz kompetencje organizatorów, osób nadzorujących i wykonujących badania w tym trybie są nierozłączne.

❗ Za określenie zakresu POCT, który ma w jednostce ochrony zdrowia zostać udostępniony, biorąc pod uwagę potrzeby kliniczne, implikacje finansowe, wykonalność techniczną i in., odpowiada 👉zespół profesjonalistów ochrony zdrowia o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach, pełniących funkcje doradcze. W dalszych działaniach istotną rolę odgrywa 👉 kierownik miejscowego (szpitalnego) medycznego laboratorium diagnostycznego (MLD), kierujący powołanym przez dyrektora jednostki wielodyscyplinarnym 👉 zespołem ds. POCT składającym się z przedstawicieli laboratorium, administracji i lekarzy/pielęgniarek o kompetencjach niezbędnych do doradzania w zakresie wszystkich aspektów organizacji i prowadzenia POCT.
👉 Za bieżący nadzór merytoryczny nad organizacją procesu wykonywania POCT odpowiada koordynator POCT, którym powinien być diagnosta laboratoryjny posiadający tytuł specjalisty.
👉 Do pobierania materiału i wykonywania badań w trybie POCT są uprawnieni lekarze, diagności laboratoryjni, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni oraz technicy analityki medycznej.

❗ Dla zapewnienia kompetencji osób z tych różnych grup zawodowych niezbędne (obowiązkowe) są systematyczne ich szkolenia z weryfikacją wiedzy i umiejętności, będące warunkiem dopuszczenia do czynności w trybie POCT.
Nie zawężając pojęcia jakości badań laboratoryjnych do ich cech analitycznych, lepiej używać pojęcia jakości informacji diagnostycznej, która powinna być dostarczana przez wynik poprawnie wybranego badania laboratoryjnego, wykonanego z wymaganą dokładnością i precyzją, z przestrzeganiem wymogów fazy przedanalitycznej, w optymalnym czasie i który został właściwie zinterpretowany. Ta definicja dotyczy również POCT.

❗Organizacja POCT obejmuje również określanie celów i wymagań jakościowych oraz opracowywanie programu kontroli jakości badań. Optymalnym rozwiązaniem jest włączenie kontroli badań wykonywanych w trybie POCT do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w lokalnym MLD, pod nadzorem koordynatora POCT. Istnieją też Możliwości prowadzenia zewnętrznej kontroli badań w trybie POCT.

🤝Dziękujemy Organizatorom za możliwość udziału w konferencji oraz panelu dyskusyjnym, Panelistom za ciekawą dyskusję, a Panu Doktorowi Tomasz Anyszek za merytoryczną moderację.

Pozostałe Aktualności

Prof. BS
Prof. BS

18 marca 2024

O Koalicji na rzecz Medycyny Laboratoryjnej na IX Kongresie Wyzwań Zdrowych w Katowicach

B_Solnica
B_Solnica

29 lutego 2024

Już krótce widzimy się na IX Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (#HCC)

KOALICJA NA RZECZ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ_2024 (1)
KOALICJA NA RZECZ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ_2024 (1)

23 lutego 2024

Koalicja na rzecz Medycyny Laboratoryjnej partnerem IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

top2
top2

29 stycznia 2024

Koalicja na rzecz Medycyny Laboratoryjnej