O Nas

O Nas

Koalicja na rzecz Medycyny Laboratoryjnej działa na rzecz zapewnienia pacjentom dostępu do laboratoryjnych badań diagnostycznych

Koalicja proponuje model medycyny laboratoryjnej przyszłości, dostarczającej dokładnej, wiarygodnej informacji diagnostycznej, co wymaga kompetencji i zaangażowanie lekarzy wszystkich specjalności, diagnostów laboratoryjnych oraz innych profesjonalistów medycznych.

Z uwagi na bieżące problemy w medycynie laboratoryjnej, takie jak zbyt mała liczba wykonywanych badań brak kompleksowego podejścia do badań laboratoryjnych i zarządzania ich wynikami Kolacja proponuje podjęcie szeregu zmian w systemie ochrony zdrowia w tym inwestycje w profilaktykę tak aby finansowanie badań laboratoryjnych jako świadczeń zdrowotnych przynosiło korzyści pacjentom jak również wymierne korzyści dla budżetu w dłuższej perspektywie czasowej.