top2

29 stycznia 2024

Koalicja na rzecz Medycyny Laboratoryjnej

25 października br. powstała Koalicja na rzecz Medycyny Laboratoryjnej, której misją jest:

 • Działanie na rzecz zapewnienia pacjentom dostępu do laboratoryjnych badań diagnostycznych, również innowacyjnych, przydatnych w zapobieganiu chorobom oraz usprawniających proces diagnostyczno-terapeutyczny;
 • Działanie na rzecz umieszczenia, zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami, diagnostyki laboratoryjnej na odpowiednio eksponowanym miejscu w systemie ochrony zdrowia poprzez rozwój wiedzy specjalistycznej, zmiany organizacyjne oraz zwiększenie nakładów i efektywności ekonomicznej;
 • Działanie na rzecz wypracowania modelu finansowania, który wspiera wykorzystanie badań laboratoryjnych, głównie w medycynie prewencyjnej.

Radę Koalicji tworzą wybitni klinicyści i eksperci w różnych dziedzinach medycyny:

 • prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
 • prof. dr hab. Maria Kózka
 • prof. dr hab. Bogdan Solnica
 • dr hab. Tomasz Tomasik, prof. UJ
 • prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski
 • prof. dr n. med. Wojciech Zegarski

Eksperci podkreślają, że potrzebne są zmiany, które powinny zaczynać się u podstaw polskiego systemu ochrony zdrowia, by móc w pełni wykorzystać potencjał Medycyny Laboratoryjnej. Jednym z bardzo istotnych celów jest podnoszenie i poszerzanie kompetencji profesjonalistów ochrony zdrowia, uwzględniając m.in. standardy kształcenia, w obszarze Medycyny Laboratoryjnej i wykorzystywania najnowszych technologii. Istotne jest także zwiększenie zaangażowania wszystkich środowisk medycznych w wykorzystanie Medycyny Laboratoryjnej w profilaktyce, stworzenie warunków i procedur umożliwiających monitorowanie wykonywania badań laboratoryjnych, a także szeroka edukacja społeczeństwa w zakresie roli badań laboratoryjnych w medycynie prewencyjnej.

Koalicja proponuje model Medycyny Laboratoryjnej przyszłości, dostarczającej dokładnej, wiarygodnej informacji diagnostycznej, co wymaga kompetencji i zaangażowanie lekarzy wszystkich specjalności, diagnostów laboratoryjnych oraz innych profesjonalistów medycznych.

Jednocześnie, Koalicja wskazuje na problemy dnia dzisiejszego w Medycynie Laboratoryjnej, takie jak zbyt mała liczba wykonywanych badań, a z drugiej strony ich nadużywanie głównie z powodu wykonywania bez skierowania. Brak jest kompleksowego podejścia do badań laboratoryjnych i zarządzania ich wynikami. W systemie ochrony zdrowia potrzebne jest traktowanie i finansowanie badań laboratoryjnych jako świadczeń zdrowotnych. Ponadto, istnieje konieczność intensyfikacji działań na rzecz jakości badań, pełnej informatyzacji i innych inwestycji w sektorze. Problemy te również nakreślają kierunki działań Koalicji.

Więcej informacji dostępne jest w Dokumencie Programowym Koalicji.

Wszystkich Państwa bliżej zainteresowanych działalnością Koalicji jak również przyłączeniem się do niej zapraszamy do kontaktu mailowego: bogdan.solnica@uj.edu.pl

Pozostałe Aktualności

Prof. BS
Prof. BS

18 marca 2024

O Koalicji na rzecz Medycyny Laboratoryjnej na IX Kongresie Wyzwań Zdrowych w Katowicach

B_Solnica
B_Solnica

29 lutego 2024

Już krótce widzimy się na IX Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (#HCC)

KOALICJA NA RZECZ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ_2024 (1)
KOALICJA NA RZECZ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ_2024 (1)

23 lutego 2024

Koalicja na rzecz Medycyny Laboratoryjnej partnerem IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

80
80

30 stycznia 2024

Należy podnieść wagę medycyny laboratoryjnej w ochronie zdrowia