Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Członek Rady Koalicji

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i diagnostyki laboratoryjnej. Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. W działalności dydaktycznej i naukowej zajmował / zajmuje się terapeutycznym monitorowaniem leków, diagnostyką chorób metabolicznych, głównie cukrzycy i dyslipidemii oraz zagadnieniami organizacji diagnostyki laboratoryjnej, w tym klasyfikacją i kodowaniem badań laboratoryjnych oraz badaniami w miejscu opieki nad pacjentem (POCT). Jest autorem lub współautorem 223 artykułów, 269 rozdziałów w podręcznikach oraz redaktorem lub współredaktorem 4 podręczników/skryptów z dziedziny medycyny laboratoryjnej. Sumaryczny Impact Factor czasopism wynosi 227,4 punktacja MNiSW/MEiN – 6195, wskaźnik Hirscha – 24. Oprócz obowiązków nauczyciela akademickiego jest zaangażowany w szkolenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych, jest Pełnomocnikiem Prorektora Collegiu Medicum ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych. W latach 2010-2017 był prezesem, obecnie wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, od 2006 r. jest w składzie władz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. W latach 2016-2017był  konsultantem krajowym w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.