Grzegorz Dzida fot. Tomasz Adamaszek

Członek Rady Koalicji

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

Specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, diabetolog.

Profesor zwyczajny, kieruje Oddziałem Diabetologii Katedry i Klinki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest Kierownikiem Studiów Doktoranckich UM w Lublinie. Rozprawy doktorska i habilitacyjna dotyczyły aspektów genetycznych nadciśnienia tętniczego. Obecne zainteresowania naukowe obejmują tzw. choroby wieloczynnikowe – nadciśnienie tętnicze, otyłość, zaburzenia lipidowe i cukrzycę, szczególnie insulinoterapię w cukrzycy typu 2. Członek Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. Jest ekspertem zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz sygnatariuszem Deklaracji Sopockich dotyczących aktualnych problemów leczenia hiperlipidemii w Polsce. Autor licznych prac naukowych i rozdziałów w podręcznikach. Główny badacz i  koordynator krajowy kilku badań dotyczących insulinoterapii w cukrzycy typu 2. Zastępca redaktora naczelnego pisma „Arterial hypertension” redaktor działu „Diabetologia” pisma „Choroby Serca i Naczyń”. Recenzent i komentator wielu pism z listy filadelfijskiej. Recenzent licznych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o tytuł profesora. Za działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia przed- i podyplomowego studentów medycyny i lekarzy nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat nagrody zaufania „Złoty OTIS”.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie