Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Członek Rady Koalicji

Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Specjalista w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych, profesor i kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, kierownik Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia CMKP, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP, do 2021 r. związany z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Członek wielu towarzystw naukowych, sekretarz (2017-2019) oraz członek Zarządu Głównego (2011-2015) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia (2011-2017), przewodniczący Zarządu Sekcji Epidemiologii i Prewencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2009-2011), członek Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego (od 2011 r.), przewodniczący Rady Fundacji Zdrowia Publicznego (od 2018 r.). Prof. Piotr Jankowski jest koordynatorem ESC ds. profilaktyki chorób układu krążenia w Polsce. Łączy pracę naukową Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i w Uniwersytecie Jagiellońskim z działalnością w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym i różnych gremiach doradczych zajmujących się epidemiologią, profilaktyką i leczeniem chorób układu krążenia.

Autor ponad 400 publikacji i doniesień naukowych. Laureat wielu nagród naukowych (m.in.: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, European Society of Hypertension, Nagrody Ministra Zdrowia, Fundacji „Promocja Zdrowia”, „Milowy krok w leczeniu zawału serca”, „Honoris Gratia”), laureat wyróżnienia „Złoty Skalpel 2017”, wielokrotnie wymieniany jako jedna ze 100. najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia. Członek rad naukowych oraz recenzent kilkunastu czasopism o charakterze międzynarodowym, organizator szeregu konferencji i kongresów międzynarodowych, w tym kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz cyklu konferencji naukowych „Kardiologia Prewencyjna”, pomysłodawca i organizator corocznego Porannego Biegu po Plantach Krakowskich. Jako pierwszy w Polsce uzyskał „Accreditation in Intensive and Acute Cardiac Care”.

Pomysłodawca i współwykonawca wielu projektów naukowych, w tym finansowanych z funduszy publicznych. Kierownik wielu projektów finansowanych z funduszy publicznych, między innymi Narodowego Centrum Nauki i Unii Europejskiej w ramach programu „HORIZON 2020”. Koordynator krajowy wielu naukowych projektów międzynarodowych.