Zdrojewski Tomasz 3a

Członek Rady Koalicji

Prof. dr hab. n med. Tomasz Zdrojewski

Lekarz, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy GUMed w Gdańsku, oraz konsultant w NIZP PZH-PIB w Warszawie. Międzynarodowy ekspert w dziedzinie monitorowania, prewencji i modelowania chorób niezakaźnych, w szczególności chorób serca i naczyń. Były p-cy Komitetu Zdrowia Publicznego PAN w latach 2011-2020. Członek komitetów naukowych Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dorobek to ponad 310 publikacji analizujących m.in. sytuację zdrowotną w Polsce, Europie i USA. Stypendysta na uniwersytetach w USA i Niemczech. Autor lub współautor ogólnopolskich i regionalnych projektów badawczych: NATPOL 1997, 2002 i 2011, Polski Projekt 4 Miast, Polski Projekt 400 Miast, SOPKARD 1999-2021, WOBASZ 2004-2006, WOBASZ Senior, WOBASZ II, PolSenior, PolSenior2, NOMED-AF, rejestru AMI-PL, oraz analiz IMPACT, Euroheart Survey II, COPE i FRESHER. IF łącznie >1020; indeks H 35. Aktualnie – koordynator projektu KZP PAN Polskie Zdrowie 2.0.