PHOTO-2023-09-25-21-34-59-kopia

Członek Rady Koalicji

Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach

Prof. Maciej Banach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w MNiSW w latach 2010-2012, w latach 2014-2021 był dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jest Kierownikiem Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii UM w Łodzi i Kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz adiunktem w Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore USA – 3 najlepszego szpitala na świecie wg rankingu Newsweek 2023. Jest Sekretarzem Generalnym Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego oraz Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Pełni także funkcję przewodniczącego Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration Group, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych (International Lipid Expert Panel). Jest założycielem i prezesem fundacji – Think-Tank „Innowacja dla zdrowia„. Prof. Banach opublikował >1500 prac z zakresu kardiologii prewencyjnej i badań nad miażdżycą (liczba cytowań wg Web of Science>75,000 Indeks Hirscha=94; wg Google Scholar: liczba cytowań >130,000, Indeks Hirscha=123), znajduje się w grupie 1% najbardziej cytowanych naukowców na świecie (wg Clarivate), a także w grupie 5 najlepszych światowych ekspertów według ExpertScape w dziedzinie zaburzeń lipidowych. Jest laureatem wielu nagród, w tym: 5 doktoratów Honoris Causa: Uniwersytetu w Zagrzebiu (2022), Uniwersytetu w Koszycach (2020), Uniwersytetu w Bukareszcie (2019), Uniwersytetu Medycyny i Farmacji Victor Babes w Timisoarze (2017) oraz Instytutu Kardiologii w Kijowie (2018).