Stanowiska Koalicji

W ramach zmian na rzecz poszerzenia dostępu do medycyny laboratoryjnej w Polsce będziemy podejmować następujące działania:

  • Zbudowanie platformy dialogu ekspertów medycyny na rzecz poszerzenia dostępu do diagnostyki laboratoryjnej;
  • Wypracowanie stanowisk eksperckich podkreślających wagę medycyny laboratoryjnej;
  • Zadbanie o udział ekspertów medycyny laboratoryjnej w zespołach opracowujących zalecenia praktyki klinicznej w różnych dziedzinach;
  • Zadbanie o uwzględnianie zagadnień medycyny laboratoryjnej w programach szkoleń i konferencji medycznych towarzystw naukowych
  • Cykl debat eksperckich podczas najważniejszych kongresów medycznych w Polsce;
  • Raport nt. dostępu do medycyny laboratoryjnej w Polsce na tle UE;
  • Cykl spotkań z przedstawicielami mediów; planowanie kampanii edukacyjnych planowanych do społeczeństwa
  • Edukacja lekarzy nt. roli badań diagnostycznych i medycyny laboratoryjnej wraz prawidłowa; oceną danych diagnostycznych (wspólnie z NIL).