Prof. BS

18 marca 2024

O Koalicji na rzecz Medycyny Laboratoryjnej na IX Kongresie Wyzwań Zdrowych w Katowicach

Jakich najpilniejszych działań potrzebuje diagnostyka laboratoryjna jako dziedzina medycyny by dobrze wykorzystać jej wszystkie możliwości❓

Prof. Bogdan Solnica odpowiedział na to pytanie na Zdrowym Hyde Parku (#HCC 2024, Katowice), w rozmowie 1:1 z Panią red. Natalią Rasiewicz „Medycyna laboratoryjna w praktyce i w systemie”.

🔔 Istnieje potrzeba działań, które pozwoliłyby na zaistnienie badań laboratoryjnych i diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia. Obecnie są one niewidoczne, nie mają statusu świadczeń opieki zdrowotnej, nie są przedmiotem kontraktowania i finansowania, są wtopione w procedury terapeutyczne i diagnostyczne finansowane przez NFZ. 🖇 To wymaga pilnej zmiany, a ta zmiana doprowadzi do kolejnych korzystnych zjawisk.
🎯 Potrzebna jest edukacja na poziomie całego społeczeństwa oraz edukacja zawodowa we wszystkich zawodach medycznych, gdyż w standardach nauczania tych zawodów, diagnostyka laboratoryjna jest ujęta niewystarczająco, a przecież jest jedyną specjalnością kliniczną, która dotyczy wszystkich obszarów medycyny.

👉 Ten fakt stwarza potrzebę wspólnych działań w kierunku poprawy sytuacji w różnych segmentach diagnostyki laboratoryjnej i ta idea przyświecała powołaniu jesienią 2023 r. Koalicji na rzecz Medycyny Laboratoryjnej (#KoalicjaMedLab), która będzie platformą współpracy pomiędzy grupami zawodowymi i instytucjami, w kierunku poprawy wykorzystania diagnostyki laboratoryjnej, szczególnie w medycynie i profilaktycznej.

Link do retransmisja sesji:

 

 

Pozostałe Aktualności

B_Solnica
B_Solnica

29 lutego 2024

Już krótce widzimy się na IX Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (#HCC)

KOALICJA NA RZECZ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ_2024 (1)
KOALICJA NA RZECZ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ_2024 (1)

23 lutego 2024

Koalicja na rzecz Medycyny Laboratoryjnej partnerem IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

80
80

30 stycznia 2024

Należy podnieść wagę medycyny laboratoryjnej w ochronie zdrowia

top2
top2

29 stycznia 2024

Koalicja na rzecz Medycyny Laboratoryjnej